Home » Uncategorized » Czy każdy tłumacz jest dwujęzyczny ?

Czy każdy tłumacz jest dwujęzyczny ?

Na całym świecie, tłumaczenie stało się powszechną i uniwersalna działalność. Dwujęzyczność jako koncepcja opiera się na dziedzinie psycholingwistyki ale różni uczeni mają różne i rozbieżne poglądy na temat jego roli w zawodzie tłumacza. Co to są tłumaczenia? Czym jest dwujęzyczność? Czy jest jakaś szczególna relacja między tymi dwoma pojęciami?

Jakie są konkretne funkcje dwujęzyczności w ogólnej teorii tłumaczenia? Są to pytania, na które bardzo ciężko jest odpowiedzieć. Warto też sprawdzić relacje między umiejętnościami do tłumaczenia a dwujęzycznością. Istnieją takie wyrażenia tak jak naturalne tłumaczenia, dwujęzyczność społeczna, dwujęzyczność zawodowa i native tłumaczenia.

Istnieje szereg języków używanych na całym świecie. Każdy człowiek zna, co najmniej jeden język, którego uczy się w dzieciństwie i którego rutynowo używa do mówienia i pisania. Jednak wiele osób wybiera lub jest zmuszona uczyć się jednego lub więcej dodatkowych języków. Istnieje wiele korzyści z bycia dwujęzycznym, takie jak poprawę zdolności językowych jak również doskonalenie elastyczności poznawczej, takie jak rozbieżnego myślenia, tworzenia koncepcji, zdolności werbalne i ogólnego rozumowania.

Dwujęzyczność jest konieczna, ale nie wystarczająca do tłumaczeniowych umiejętności i sprawności. Wiele osób ma zdolność do nauki drugiego języka. Może to być inny język w tym samym kraju lub całkowicie inny język innego kraju. Obecnie, wiele instytucji i szkół oferujących kursy języków obcych pojawiało się na całym świecie. Wiele uczelni włączyło kilka kursów języków obcych w ich zwykłej ofercie nauczania akademickiego. Podczas nauki języka obcego, trzeba zrozumieć jej podstawy gramatyki i nauczyć jego słownictwo. Bycie dwujęzycznym pozwala na większą wrażliwość na język, większą elastyczność w myśleniu i lepszego ucha do słuchania. Poprawia również zrozumienie osoby swojego języka ojczystego. To otwiera drzwi do innych kultur. Co więcej, znajomość innych języków zwiększa możliwości rozwoju zawodowego, oferując wiele możliwości pracy.

Termin bilingualism (dwujęzyczność) pochodzi od “bi” i “lingua”, co oznacza dwóch języków. Zwięzły Oxford Dictionary definiuje dwujęzyczną osobę jako posiadającą, mówiącą lub piszącą w dwóch językach. Kompletne opanowanie dwóch języków jest oznaczone jako dwujęzycznoś

. Zazwyczaj, na począteku ludzie nabywają jeden język, czyli ich pierwszy język lub język ojczysty. Kolejne języki są nauczone w różnych stopniach kompetencji i w różnych warunkach. Osoby mówiące z tymi wyuczonymi językami dorastają jako osoby dwujęzyczne, ale zazwyczaj nauka tego drugiego języka, w jakimś stopniu, jest na drugim miejscu w stosunku do pierwszego języka. Dwujęzyczność jest celowym działaniem kiedy jest ono podjęte po okresie dojrzewania, kiedy jeden już prawie lub całkowicie nabył podstawowe struktury i słownictwo własnego pierwszego języka. Tylko jeżeli wchodzimy w kontakt z drugim językiem, zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowany jest dany język i jak wiele wysiłku musimy przeznaczyć do nauczania go.

Można ogólnie wyróżnić dwa rodzaje dwujęzyczności według tego, czy te dwa języki zostały nabyte w tym samym czasie, w tym samym otoczeniu i warunkach, czy też zostały nabyte jeden po drugim, drugi język po języku pierwszym, ojczysty.

Kiedy używamy twierdzenia: „Mówi równie dobrze w obu językach.” A „On/ona ma dwa języki ojczyste”?

Przykładem pierwszego stwierdzenia, dzieci żyjące w Indiach (Kolonia Brytyjska) w okresie dominacji brytyjskiej nauczyli się angielskiego od swoich rodziców i nauczyli się języka Indian od ich pielęgniarek lub pokojówek rodzinnych. To nie może być uznane za przypadek dwujęzyczności, bo może to być trudne, jeśli nie zupełnie niemożliwe do zmierzenia, czy człowiek może mówić dwoma językami równie dobrze. Dzieje się tak dlatego, że kryteria porównania nigdy nie zostały wprowadzone. W przypadku drugiego typu stwierdzenia, iż dana osoba ma dwa języki ojczyste, jednak trzeba zaznaczyć, że zawsze każda osoba ma jeden język mocniejszy, który będzie jednak jego pierwszym językiem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s